Tìm kiếm tin tức
 
 
 
 

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM
Ngày cập nhật 27/04/2022

          Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập được hình thành và chuyển giao từ cơ sở của Thiên chúa giáo trước năm 1975 bàn giao lại.

          Trước đây, chủ yếu đối tượng là con chiên của các dòng thánh Phao Lô, Đức mẹ vô nhiễm, Cô nhi viện... Sau giải phóng 1975, các cơ sở này được chuyển giao lại cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và Trung tâm được hình thành từ đó. Từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm đã trải qua các giai đoạn và có tên gọi như sau:

          - Từ 1975 đến 5/1993 có tên gọi là Trại xã hội.

          - Từ 6/1993 đến 01/2013 được đổi tên thành Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 25/06/1993 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

          - Từ 02/2013 được sát nhập Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội vào Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội và đổi tên thành Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kể từ tháng 02/2013, Trung tâm được UBND tỉnh giao thêm nhiệm vụ trong lĩnh vực phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) trên địa bàn tỉnh theo Đề án 32 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển nghề CTXH tại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020.

          - Từ 7/2018 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Bảo trợ Trẻ em và Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội và đổi tên thành Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 10/07/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

          - Từ ngày 15/4/2021 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nuôi dưỡng và Công tác xã hội với Quỹ Bảo trợ trẻ em và đổi tên thành Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em theo Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời được bổ sung thêm nhiệm vụ trong lĩnh vực Quỹ Bảo trợ trẻ em.

          Trung tâm được hình thành nhằm mục đích tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục các đối tượng Bảo trợ xã hội (BTXH) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (HCĐBKK), người lang thang cơ nhỡ, đối tượng tự nguyện đóng góp kinh phí.

          Năm 1998, thực hiện Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 15/01/1998 về đẩy mạnh thiết lập lại trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du lịch di tích lịch sử văn hóa Huế và đến ngày 02/6/2008 thực hiện Quyết định số 1298/2008/QĐ-UBND về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, cơ nhở, người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh; đến nay là Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 về việc quy định tập trung người lang thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phân loại, chuyển tuyến và giải quyết cho nhóm đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Như vậy, ngoài việc thực hiện công tác nuôi dưỡng tập trung đối tượng BTXH; huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tham mưu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thêm lĩnh vực CTXH đối với các nhóm đối tượng: Người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp dựa vào cộng đồng.

          Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và những cố gắng góp phần đảm bảo an sinh xã hội tỉnh nhà, Trung tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh khen tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 252.130
Đang truy cập 2.308