Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng tuyển vào vòng 2 kỳ xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em
Ngày cập nhật 19/12/2023

Theo Kế hoạch số 352/KH-CTXHQBTTE ngày 06/10/2023 về tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2023; Thông báo số 424/TB-CTXHQBTTE ngày 04/12/2023 về kết quả tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Ngày 18/12/2023, Hội đồng xét tuyển của Trung tâm tổ chức sơ tuyển vòng 1, kết quả có 05 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vào vòng 2 (Đính kèm danh sách).

Hội đồng xét tuyển Trung tâm thông báo công khai để các tập thể, cá nhân có liên quan được biết. Mọi ý kiến thắc mắc phản ánh về Hội đồng xét tuyển Trung tâm trước ngày 22/12/2023.

Hội đồng xét tuyển Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm:
Phòng HCTH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết
 
 
 
 

 

Thống kê truy cập
Lượt truy cập 252.130
Đang truy cập 127