Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn nội dung tài liệu ôn tập đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em
Ngày cập nhật 19/12/2023

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-CTXHQBTTE ngày 18/12/2023 của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo và Quỹ Bảo trợ trẻ em về việc thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP;

Hội đồng xét tuyển Trung tâm Hướng dẫn nội dung tài liệu ôn tập đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Trung tâm năm 2023 như sau:

1. Bộ luật Lao động năm 2019;

2. Luật Giao thông đường bộ 2008;

3. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huề về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

5. Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huề về ban hành Quy định phân loại, chuyển giao và tiếp nhận người lang thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Đề nghị các thí sinh tra cứu tài liệu ôn tập theo Hướng dẫn. Nếu có vấn đề vướng mắc cần giải đáp, đề nghị các thí sinh liên hệ trực tiếp với Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em hoặc qua số điện thoại: 0234.3538.334./.

Tập tin đính kèm:
Phòng HCTH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
 

 

Thống kê truy cập
Lượt truy cập 252.130
Đang truy cập 2.407